Op basis van een indicatiebesluit kun je zelf passende begeleiding en/of dagbesteding inkopen. Dat kan op basis van zorg in natura (ZIN) of middels een persoonsgebonden budget (PGB), voor meer informatie zie rijksoverheid of Per Saldo.

ZIN

Met verschillende gemeenten hebben we afspraken om zorg betaald vanuit de Jeugdwet of WMO te bieden; ZIN. Begeleiding via ZIN wordt direct bij de gemeente gedeclareerd.

PGB

Is ZIN niet van toepassing, dan kan de zorg meestal op basis van een PGB geboden worden. Als jij PGB hebt, dan zijn er twee mogelijkheden, te weten:

 1. Jij hebt een indicatiebesluit (toekenningsbeschikking) waarin 2 budgetten staan genoemd, te weten jouw budget als het gaat om begeleiding individueel (BI) en een budget ten behoeve van begeleiding groep/dagbesteding (BG). In dit geval is er sprake van een vast maandbedrag en dat betekent dat jij géén facturen in hoeft te sturen naar de SVB.
 2. Jij hebt een indicatiebesluit met een totaalbudget. Op basis hiervan spreken wij af hoeveel uren begeleiding individueel (BI) en hoeveel dagdelen begeleiding groep/dagbesteding (BG) jij bij ons inkoopt & wij gaan leveren. Vanaf het moment dat wij zorg gaan leveren, krijg jij (of je bewindvoerder/gewaarborgde hulp) iedere maand een factuur van ons. Onze facturatie is achteraf. Als voorbeeld, de zorg die wij hebben geleverd in april factureren wij in mei. Deze factuur dien je vervolgens te controleren, bij akkoord te ondertekenen en als laatste mag je deze uploaden op MijnPGB.

De door ons gemaakte afspraken (PGB) leggen we vast in een zogenaamde modelzorgovereenkomst van de SVB en sturen deze op. En onze tarieven staan hieronder.

 • begeleiding individueel (BI)
  59,25 p/u
  • individuele begeleiding
  • op basis van onze SZ-methodiek
  • tarief geldt voor ma-vrij van 08:00 tot 19:00u
 • begeleiding groep (BG)
  55,95 p/dd
  • groepsbegeleiding en/of dagbesteding
  • een dagdeel (dd) omvat 4 u en
  • een maand kent gemiddeld max. 44 dd-en
 • begeleiding individueel (BI WN)
  62,50 p/u
  • individuele begeleiding weekend/nacht
  • tarief geldt op ma-vrij tussen 19:00 en 08:00u &
  • vrijdags vanaf 19:00 tot maandag 08:00u

ff-eruit

Onze ff-eruit plekken kunnen worden betaald vanuit PGB en ZIN. Er is sprake van ZIN als wij een contractpartner van de gemeente zijn die de plek bekostigd of wanneer wij in onderaannemerschap van een AWBZ-erkende organisatie worden ingeschakeld.

Heb jij dagbesteding (werk/school), dan kunnen we je op basis van ff-eruit BI een plek aanbieden. Dit betreft individuele begeleiding inclusief verblijfskosten. Als jij geen dagbesteding hebt, dan is ff-eruit BI&BG van toepassing.

ter volledigheid voor de voorwaarden zie onze pagina ff eruit (crisisopvang) en kijk hieronder voor de kosten

 • ff-eruit BI
  93,50 p/dag
  inclusief
  • individuele begeleiding
  • verblijfskosten
  exclusief
  • begeleiding groep/dagbesteding
 • ff-eruit BI&BG
  143,50 p/dag
  (alles) inclusief
  • individuele begeleiding
  • begeleiding groep/dagbesteding
  • verblijfskosten

huur en mogelijk bijkomende kosten

Aan een woonplek zijn kosten verbonden, dat kan bij ons ook het geval zijn. Samen kunnen we uitzoeken wat het in jouw specifieke geval betreft en als er kosten mee gemoeid zijn, dan leggen we deze vast in een (huur-) overeenkomst.

Heb je recht op huurtoeslag, bijzondere bijstand of een andere subsidieregeling? Wij ondersteunen je, indien nodig, bij je aanvraag.

ouderbijdrage

Bewoners jonger dan 18 jaar hebben nog onvoldoende financiële middelen om hun verblijf zelf te kunnen betalen. Dan kan het zijn dat er sprake is van een ouderbijdrage. Ouder(s)/verzorger(s) behoren dan maandelijks een ouderbijdrage te betalen om de kosten voor bijvoorbeeld eten en drinken te vergoeden.

In het kader van de jeugdwet is dit niet het geval.

Kortom, samen zoeken we uit wat jullie situatie is.

Neem contact op

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search